تگ / ارتباطات

    درحال بارگذاری مطالب...
  • اهمیت روابط عمومی از نظر من

    من چندین سال آزگار در دانشکده مدیریت درس خواندم، هر کلاس تخصصی  و نیمه تخصصی که فکرش را بکنید شرکت کردم و کوهی از کتاب‌های درسی را از تئوریسین‌های مطرح مدیریت زیر…